Delingstall

Simuleringer av valgordningen

Om dette innlegget Valglovutvalget har nå kommet med sin utredning og foreslår i den en rekke endringer i valgloven. Som tidligere ansatt i sekretariatet til utvalget har jeg gjennomført en del analyser som ikke hadde noen naturlig plass i NOUen. Disse analysene kan likevel være av interesse for personer som er spesielt interessert i valgordninger. Jeg har derfor lagt to av dem her på min egen blogg.