R examples

Robuste standardfeil

Regresjon
Robuste standardfeil
sandwich
R

Denne posten beskriver hvordan man kan beregne robuste standardfeil i R.

Hvordan gjøre en liste til en tabell (data.frame) i R?

Lister
hoist()
list()
R
tibble
str()
API

Denne posten beskriver hvordan man kan hente ut informasjonen fra en nestet liste i R der data er plassert på ulike nivåer. Først beskrives det hvordan vi får en oversikt over innholdet i lista med str(). Deretter brukes funksjonen `hoist()` for å få ut dataene i en `data.frame` eller en `tibble`. Dette er ofte nyttig når vi har data fra et API eller en nettjeneste.

Figur med missing

Deskriptiv statistikk
Missing
ggplot2
tidyverse
R

Denne posten beskriver hvordan man kan lage en figur over en variabel der man tar antall/prosent av hver kategori som også inkluderer missing.

More articles »

R examples